Kế hoạch Năng lượng Đầu tiên của Hoa Kỳ

  • 16/04/2017
  • 106
  • 0

Năng lượng là một phần thiết yếu của cuộc sống Hoa Kỳ và là một phần quan trọng của nền kinh tế thế giới. Chính quyền của Trump cam kết với các chính sách năng lượng làm giảm chi phí cho người Mỹ chăm chỉ và tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực của Hoa Kỳ, giải phóng chúng ta khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.


Quá lâu, chúng tôi đã bị kiềm chế bởi các quy định nặng nề về ngành năng lượng của chúng tôi. Tổng thống Trump cam kết loại bỏ các chính sách có hại và không cần thiết như Kế hoạch Hành động Khí hậu và Quy tắc Nước Mỹ. Việc dỡ bỏ những hạn chế này sẽ giúp các công nhân Mỹ, tăng lương thêm hơn 30 tỷ USD trong 7 năm tới.

Tin liên quan

Viết bình luận